Brännagården, där våra gäster och hyresgäster står i centrum!

Den omsorg vi ger korttidsboende, permanentboende och hemtjänsttagare här i Högarna by utgår helt och hållet från deras önskemål och behov.

Vårt arbetssätt resulterar i att vi får se nöjda gäster som gärna återkommer och som också sprider goda omdömen till vänner och bekanta. Vilket i sin tur har gjort att det ofta är kö både till korttids- och permanentboende. Detta gör också att personalen trivs väldigt bra och samarbetar för att Brännagården ska fortsätta vara den bästa arbetsplatsen och därmed också en bra plats för vård och rekreation. Förutom allt detta skapar vi tio fasta arbetstillfällen vilket gynnar både unga och gamla i bygden.

Välkommen till Brännagården!

Evelina Skoglund med personal