Viktig information till dig som besöker särskilda boenden eller korttidsboenden!

Tänk på att här bor sköra äldre som är mycket känsliga för bland annat vinterkräksjuka, säsongsinfluensa och corona-viruset.

Med tanke på den ökade förekomsten av coronavirus i Sverige avråder vi starkt från alla besök tills vidare, även om du känner dig fullt frisk. Behöver du ändå besöka någon anhörig vill vi att du först kontaktar enhetschefen eller sjuksköterskan på boendet.

Nu går det bra och komma och träffa sina anhöriga vi har nu fått såna där skyddsglas som ska vara till att man  kan sitta ute på altanen och prat med sin anhöriga på boendet.