Korttidsboendet

Brännagården ligger 5,5 mil nordost om Östersund. Då de flesta av våra korttidsboenden kommer från Östersundsområdet kan avståndet till hemmet upplevas långt. Men vi har inte fått den uppfattningen att det är något problem sedan man väl rest sträckan en gång.

Det kan många gånger vara positivt för utarbetade anhöriga att de inte förväntas hälsa på för ofta. Likaså för brukaren då sjukdom och en tung vardag kan göra att man nöter på varandra allt för mycket.