Utbyggnad av Brännagården

Brännagården bygger under 2012 plats för ytterligare 4 kortidsplatser.

I skrivande stund tittar vi ut och ser hur den nya tillbyggnaden växer och byggs.