Ledning

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen stående från vänster:

Katrin Djusberg, Suppleant

Benny Folkwar, Personalrepresentant

Håkan Jonsson, Ledamot

Ewa Asplund, Sekreterare

Ove Karlsson, Suppleant

Tryggve Johansson, Ledamot

Sylvia Bränngård, Verksamhetschef

Sittande från vänster:

Inga-Lill Karlsson, Kassör

Karin Örnfjäll, Ordförande

Mariana Sundin, Personalrepresentant

Ej med på bild:

Britt-Inger Sundin, Förtroendevald revisor

Anette Bergendahl, Revisor Pwc

Verksamhetsledning

Sylvia Bränngård, verksamhetschef och sjuksköterska
Jane Holmberg, Sjuksköterska