Ledning

Styrelse

Styrelsen har möte 10 ggr per år.

Ordförande: Karin Örnfjäll vald tom årsmöte april 2019
Sekreterare: Ewa Asplund vald tom årsmöte april 2019
Kassör: Inga-Lill Karlsson vald tom årsmöte april 2018
Ledamot: Tryggve Johansson vald tom årsmöte april 2018
Ledamot: Nils-Erik Nilsson vald tom årsmöte 2018

Ersättare: Katrin Djusberg vald tom årsmöte april 2019
Ersättare: Håkan Jonsson vald tom årsmöte april 2018

Revisor PwC: Anette Bergendahl

Förtroendevald revisor: Britt-Inger Sundin

Verksamhetsledning

Sylvia Bränngård, verksamhetschef och sjuksköterska
Jane Nilsen sjuksköterska