Viktig information till dig som besöker särskilda boenden eller korttidsboenden!

Tänk på att här bor äldre som är känsliga för bland annat vinterkräksjuka, säsongsinfluensa och corona-virus.

Med tanke på förekomsten av coronavirus har vi avrått från besök, men nu är ni välkomna att besöka era anhöriga. Vi kan dessvärre inte låta er komma in, men vi har anordnat så att ni kan träffas ute på altanen där vi har placerat ett skyddsglas.

Ring oss gärna och berätta när ni planerar komma så att vi kan förbereda ert besök.
Tel, 0642-41000

 

Brännagården söker timvikarier dag/natt

Brännagården är en naturnära och trivsam arbetsplats där vi alla arbetar som ett team. Vi har ett varierat arbete med inriktning på äldre. Arbetsuppgifterna består i att hjälpa de boende utifrån deras personliga behov; uppstigning, frukost, dusch, städ osv. Vi erbjuder även aktiviteter utifrån behov och önskemål så som promenader, allsång, gymnastik, filmvisning, sällskapsspel mm.

Vi söker just nu timvikarier både för dag- och nattpass. Har du ett glatt sinne och tycker om att jobba ihop med andra, samt ser vikten av god omvårdnad där människan står i centrum, då är du varmt välkommen att höra av Dig till oss! :)

Ring verksamhetschef Evelina Skoglund, 070-410 02 32

ÅRETS KOOPERATIV I JÄMTLAND 2015

Brännagården tilldelades den 29/4-2015 priset årets kooperativ Jämtland av Coompanion.

Motiveringen lyder: ”Omsorgskooperativet Brännagården i Högarna har framgångsrikt utvecklat boende och äldreomsorg i norra Östersund. Med entreprenörskap, nätverkande och ett kooperativt arbetssätt har Brännagården lyckats expandera äldreboendet med flera boendeplatser och lokaler för kök och serviclokaler. Kooperativets expansion var en resa som visar på en särskild uthållighet och engagemang som kan växa fram i kooperativ där människor bestämmer sig för att lösa gemensamma behov. Detta med en näringsverksamhet som vilar på kooperativa principer och värderingar”

Ett pris vi är mycket stolta och glada över att få mottaga.

 

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Information dataskyddsförordningen

Information om integritet och personuppgifter

Lag och förordning

Omsorgskooperativet Brännagården är personuppgiftsansvarig. Verksamheten utgörs av att tillhandahålla omsorg och boende, delvis till korttidsgäster. För att kunna ge en god, säker och trygg vård behöver vi registrera personuppgifter. De två lagar som reglerar vår behandling av personuppgifter är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Definitioner

Följande förkortningar används i nedanstående text.

-          Omsorgskooperativet Brännagården (OKBG).

-          Personuppgiftsansvarig (PUA)

-          Personuppgiftsbiträde (PUB)

-          Patientdatalagen (PDL)

Våra personuppgiftsbehandlingar

OKBG är skyldiga att föra en patientjournal för omsorgstagarna samt övriga korttidsgäster. Personuppgifter behandlas i samband med diagnoser, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort vad. Vissa personuppgifter måste rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Det är ovan nämnda lagar, samt hyresavtal med korttidsgästerna som ger oss grund för registreringar av personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Det är PDL som styr tiden för vår lagring av personuppgifter. Journalhandlingar ska bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

För att värna enskildas personliga integritet gallras vår e-post efter 6 månader.

Uppgifter, som bedöms relevanta, sparas i dokumentförrådet.

Behörighet och tillgång till personuppgifter

Enbart de som i arbetet har behov av information, har tillgång till journalhandlingarna.

Därutöver kan uppgifter lämnas ut till myndigheter, utifrån särskilda lagrum. Exempel på sådana mottagare är kommunens biståndshandläggare, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.

Personuppgiftsbiträden

Om PUB anlitas skrivs avtal med denne och där ansvarsförhållandet regleras. Avtalet ska tydliggöra vilken behandling som uppdraget avser samt att PUBs behandling sker under eget ansvar.

PUB som får tillgång till personuppgifter ges inte någon rätt att använda dessa för andra syften än de som anges i avtalet.

Ifall PUB önskar anlita ett underbiträde ska PUB först begära OKBGs godkännande samt teckna särskilt avtal om vilken behandling som uppdraget avser samt att underbiträdets behandling sker under eget ansvar.

Personliga rättigheter

Som omsorgstagare har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen.

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som omsorgstagare har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

Rättning och/eller radering av personuppgifter

Som omsorgstagare har du rätt att, om du anser att det som står i din patientjournal är oriktigt,  få en rättning införd i din patientjournal.

För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Invändningar

Som omsorgstagare har du rätt att invända, mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

Samtycke samt återkallande

Som omsorgstagare kan du lämna samtycke för viss behandling. Du har även rätt att när som helst återkalla givet samtycke.

Klagomål

Som omsorgstagare kan du när som helst lämna klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till OKBG eller till Datainspektionen.

OKBGs dataskyddsombud

Verksamhetschef Sylvia Bränngård har utsetts till dataskyddsombud. Om du har några frågor kring detta dokument, vår behandling av personuppgifter eller hur vi tillmötesgår dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på telefon 0642-410 00, OKBG, Korsmyrbränna, Häggenås.

 

 

Lill Albert Brännagårdens glädjespridare

Var med och fira att Brännagården blivit årets kooperativ Sverige 2015

Den 4/12 kommer vi på Brännagården att ha öppet hus. Kom och fira med oss med anledning av utmärkelsen som årets kooperativ i Sverige 2015. Vi bjuder på älgsoppa och hembakat tunnbröd. Kaffe med nån god kaka blir det också förstås. Medlemmar från Garvsyra underhåller på eftermiddagen. Anmäl ert deltagande via telnr 0642-41000 eller mejl. Varmt välkomna önskar vi alla på Brännagården.

Brännagården Vinnare av årets kooperativ Sverige 2015!

Brännagården fick den 11/11-2015 åka ner till Stockholm och Lidingö, för att delta i finalen av årets kooperativ Sverige 2015. Omsorgskooperativet Brännagården tävlade mot tre andra kooperativ. Som om inte det vore nog, så fick Brännagården stå som segrare bland de fyra. Vi är otroligt tacksamma och stolta över att mottaga denna utmärkelse. Brännagården tackar alla som på olika sätt bidragit till att vi nu faktiskt vunnit ÅRETS KOOPERATIV SVERIGE 2015. Härligt att vi kan sätta Jämtland på kartan och att en liten by kan stå som vinnare i ett så stort sammanhang. Det här visar att det vi tror på faktiskt fungerar.

Brännagårdens Omsorgskooperativ i Final i årets kooperativ Sverige 2015

Brännagården fick igår den 20/10 beskedet att vi blivit en av fyra som kommit till final i årets kooperativ 2015.

Vi är otroligt stolta och glada, att vi och vår lilla bygd kan leverera på ett föredömligt sätt.

Finalen äger rum Onsdag den 11/11-2015 i Stockholm.

Det kommer finnas möjlighet att rösta på årets kooperativ på www.aretskooperativ.se, och röstningen påbörjas imorgon 22/10 klockan 12.00.

Röstningen är mycket viktig och vill man rösta på oss och Jämtland går man in på ovannämnd länk. Röstningen kommer att han en lika stor betydelse som juryns röster, så rösta och heja fram oss till Sveriges kooperativ 2015. (RÖSTA)

BRÄNNAGÅRDENS MOBILTELEFONNUMMER

Mobiltelefonnumret kan användas då problem med telefoni på de fasta telefonerna 070-3115131