Historik

Brännagården, byggdes på intiativ av samhällskooperativet BYSSBON. Utgångspunkten var att skapa mindre/billiga bostäder för yngre och äldre. Huset ritades av Henrik Olofsson. På grund av lånebilden blev det förmånligare att göra fler, mindre lägenheter, så huset fick 9 lägenheter på omkring 40 m2, med kombinerat kök och vardagsrum samt ett sovrum och stor balkong, stor samlingssal, kök och tvättstuga samt hiss.

Bygget påbörjades i nov 1993 av byggföretaget PEAB och huset byggdes av block som tillverkats i Pilgrimstad. Östersunds kommun gick i borgen för bygget.

Första hyresgästen flyttar in till påsk 1994. Före byggstarten fanns en kö av äldre byinvånare som ville flytta in på Brännagården, men innan huset stod klart hade tre av de intresserade pensionärerna avlidit. BYSSBON lyckades i början inte hyra ut mer än 5 lägenheter i Brännagården samtidigt. Byggkostnaden uppgick till 5,6 miljoner kronor.

I november 1996 anordnades ett möte på initiativ av Omsorgsnämnden i Östersunds kommun, mellan representanter för kommunen och för BYSSBON. Kommunen var intresserad av att hyra de 4 tomma lägenheterna för korttidsboende i 1 -2-veckorsperioder. Människor som vårdas hemma behöver komma utanför hemmet ibland och de anhöriga skall kunna byta miljö. Frågan diskuterades i föreningen och hyresgästerna på Brännagården ställde sig positiva till ett försök. Projektet skulle innebära ökade arbetstillfällen i byarna. Det fanns många i trakten som hade erfarenhet från sjukvård och omvårdnad.

1 december 1997 startade en försöksverksamhet, där Östersunds kommun hyrde 3 lägenheter för korttidsboende. Omsorgskooperativet Brännagården bildades 4 november 1998. Kooperativet övertog fastigheten och verksamheten från BYSSBON ek förening.

Det första anställda började sommaren 1998. Från januari 1999 utökades verksamheten och kommunen hyrde 5 lägenheter. Försöket har hittills slagit mycket väl ut. Gästerna trivs och vill gärna komma tillbaka. Kommunen tycker att kvalitén på omsorgen är bra och vi erbjuder många möjligheter till aktiviteter, social samvaro och ett hemtrevligt boende. Brännagården fick Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2004

Idag finns på Brännagården 9,5 heltidstjänster, fördelat på 14 personer som också sköter hemtjänsten i området. Vi har även ett antal vikarier som arbetar med jämna mellanrum. Fastigheten Brännagården ägs idag av Omsorgskooperativet Brännagården som har 29 medlemmar.