Obs! att tänka på

  • Egna kläder märkta med namn
  • Toalettartiklar
  • Mediciner och omläggningsmaterial
  • Hjälpmedel såsom rullator och rullstol
  • Hälsomapp

Brännagården ansvarar ej för omärkta kläder.