ÅRETS KOOPERATIV I JÄMTLAND 2015

Brännagården tilldelades den 29/4-2015 priset årets kooperativ Jämtland av Coompanion.

Motiveringen lyder: ”Omsorgskooperativet Brännagården i Högarna har framgångsrikt utvecklat boende och äldreomsorg i norra Östersund. Med entreprenörskap, nätverkande och ett kooperativt arbetssätt har Brännagården lyckats expandera äldreboendet med flera boendeplatser och lokaler för kök och serviclokaler. Kooperativets expansion var en resa som visar på en särskild uthållighet och engagemang som kan växa fram i kooperativ där människor bestämmer sig för att lösa gemensamma behov. Detta med en näringsverksamhet som vilar på kooperativa principer och värderingar”

Ett pris vi är mycket stolta och glada över att få mottaga.